Kategoria A2

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

1)   Nazwa  szkolenia: „Prawo jazdy kategorii A2”

 

2)  Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: szkolenie obejmuje 50 godzin dla uczestnika szkolenia ( 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych ). Zajecia praktyczna prowadzone są w formie wykładu, natomiast zajęcia praktyczne odbywałją się w ruchu drogowym oraz na placu manewrowym.

3)  Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:  18 lat , profil kandydata kierowcy ( PKK )

 4)  Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych: Uczestnik szkolenia stosuje się do przepisów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach motocyklem. Monitoruje stan motocykla poprzez wykonywanie czynności obsługowych. Prawidłowo wykonuje wszystkie manewry. Porusza się w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu po różnych rodzajach dróg i skrzyżowań. Posiada zdolność stosowania zasad ekojazdy podczas kierowania motocyklem. Został przygotowany do pozytywnego zdania egzaminu państwowego.

  5) Program nauczania:

 

       1. Przepisy ruchu drogowego: Podstawowe elementy ruchu: droga, pojazd, człowiek. Sposób organizacji ruchu drogowego: znaki i sygnały drogowe, przepisy ruchu drogowego. 

         2. Technika kierowania pojazdem

         3. Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

         4. Pierwsza pomoc

          5. Nauka jazdy w praktyce: Przygotowanie do jazdy. Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu. 

 

  

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu

AutoMoto Szkoła Copyright 2019 AUTO-MOTO-SZKOŁA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka Prywatności  Polityka Plików Cookies
projekt i realizacja: iPolska.com.pl
Kierunek kariera Nowy Sącz, Kurs prawa jazdy Grybów, Egzamin na prawo jazdy Tęgoborze, Kierunek kariera Nowy Sącz, Prawo jazdy Tarnów