Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C przeznaczone jest dla wszystkich, którzy ukończyli 21 lat i mają już ukończony kurs prawo jazdy B. Mając to uprawnienie, możemy prowadzić pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu.

 Posiadamy możliwość podstawienia naszych samochodów na egzamin państwowy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1)      Nazwa  szkolenia: „Prawo jazdy kategorii C”

 

2)      Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: szkolenie obejmuje 50 godzin dla uczestnika szkolenia ( 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych ) zajęcia teoretyczne zorganizwoane są w formie wykładu, zajęcia praktyczne prowadzone są w ruchu drogowym oraz na pracu manewrowym

 3)      Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:  21 lat , prawo jazdy kat: B , profil kandydata kierowcy ( PKK )

 4)      Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych:

 Uczestnik szkolenia stosuje się do przepisów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach samochodem ciężarowym. Monitoruje stan pojazdu poprzez wykonywanie czynności obsługowych. Prawidłowo wykonuje wszystkie manewry. Porusza się w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu po różnych rodzajach dróg i skrzyżowań. Posiada zdolność stosowania zasad ekojazdy podczas kierowania samochodem ciężarowym. Został przygotowany do pozytywnego zdania egzaminu państwowego. 

 5) Program nauczania:

1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

2 Zagrożenia związane z ruchem drogowym

3 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych

4 Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

5. Plac manewrowy

6. Ruch drogowy

 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

AutoMoto Szkoła Copyright 2019 AUTO-MOTO-SZKOŁA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka Prywatności  Polityka Plików Cookies
projekt i realizacja: iPolska.com.pl
Kierunek kariera Grybów, Kursy na przewóz osób małopolska, Kursy na przewóz osób Łącko, Nauka jazdy Stary Sącz, Nauka jazdy Piwniczna