Kategoria A

 

 PROGRAM SZKOLENIA

 1)      Nazwa  szkolenia: „Prawo jazdy kategorii A”

2)    Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: szkolenie obejmuje 50 godzin dla uczestnika szkolenia ( 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych ). Zajecia praktyczna prowadzone są w formie wykładu, natomiast zajęcia praktyczne odbywałją się w ruchu drogowym oraz na placu manewrowym.

3)      Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:  24 lata , profil kandydata kierowcy ( PKK )

 

 4)       Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych: Uczestnik szkolenia stosuje się do przepisów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach motocyklem. Monitoruje stan motocykla poprzez wykonywanie czynności obsługowych. Prawidłowo wykonuje wszystkie manewry. Porusza się w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu po różnych rodzajach dróg i skrzyżowań. Posiada zdolność stosowania zasad ekojazdy podczas kierowania motocyklem. Został przygotowany do pozytywnego zdania egzaminu państwowego.

5) Program nauczania:

     1. Przepisy ruchu drogowego: Podstawowe elementy ruchu: droga, pojazd, człowiek. Sposób organizacji ruchu drogowego: znaki i sygnały drogowe, przepisy ruchu drogowego. 

   2. Technika kierowania pojazdem

   3. Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

   4. Pierwsza pomoc

    5. Nauka jazdy w praktyce: Przygotowanie do jazdy. Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu. 

 


 

 

  

 

 

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu

AutoMoto Szkoła Copyright 2019 AUTO-MOTO-SZKOŁA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka Prywatności  Polityka Plików Cookies
projekt i realizacja: iPolska.com.pl
Kursy na przewóz osób Stary Sącz, Nauka jazdy Stary Sącz, Kursy na przewóz osób Rytro, Egzamin na prawo jazdy Rytro, Prawo jazdy Czchów